سُل فیلارمونیک آنسامبل موسیقی سل - بهمن مه آبادی
   

ويلن‌هاي

ویلن های مشهور

مشهور

16- آنتونيو استراديواري (1737-1644)

 تاريخ ساخت: 1721 شماره 3

 

قسمت كوتاهي از ژيك، پارتيتاي شماره 3 در مي مينور (سونات‌ها و پارتيتاها از باخ)
ويلن: بهمن مه آبادي


15- آنتونيو استراديواري (1737-1644)

 نام ساز: ارنست

 تاريخ ساخت: 1709

اين ساز ابتدا به وسيله اندرو فونتاين وارد انگلستان شد. سپس او ويلن مذكور را در حدود سال 1850 به ويرتوئز بزرگ هنريك ارنست واگذاركرد. در سال 1874 بعد از مرگ ارنست اين ساز از طرف دوك ادينبورگ خريداري شد و به ويرتوئز بزرگ ديگري به نام مادام نورمان نرودا تقديم شد. اين ويلن كنون در اختيار آقاي ويليام كرول مي‌باشد.

 
 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي


14- جوزف گوارنري دل جه زو (1744-1698)

 نام ساز: گيبسون

 تاريخ ساخت: 1734

اين ساز كنسرتي به وسيله نوازندگان آماتور بسياري نواخته شده است. اولين بار گيبسون در دست يك انگليسي متصدي بانك بوده كه سپس به يك نوازنده انگليسي ديگر به نام آلفرد گيبسون منتقل شده است. آخرين بار ويلن جوزف گوارنري در اختيار ويرتوئز بزرگ لهستاني به نام برونيسلاو هوبرمن قرار گرفت. صداي اين ويلن در تمام سالن‌هاي كنسرت دنيا استحكام و توانايي خود را به معرض نمايش گذاشته است. امروزه نوازنده مشهور روج جي ئرو ريچي از آن به عنوان ساز سلو استفاده مي‌كند.

 
 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي


13- آنتونيو استراديواري (1737-1644)

 نام ساز: يواخيم

 تاريخ ساخت: 1714

يكي از هشت استراديواري متعلق به يواخيم نوازنده مشهور كوارتت كه در 1849 آنرا به دست آورد. ويلن مذكور بعد از يواخيم در دست مالكان مختلف بوده است. در حال حاضر اين ساز در اختيار آقاي هوگ. وي. لانگ مي‌باشد.

 
 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي


12- جوزف گوارنري دل جه زو (1744-1698)

 نام ساز: اكس ويوتان

 تاريخ ساخت: 1739

يكي از چند ويلن خوب دل جه زو كه به اكس ويوتان نوازنده ويلن تعلق داشته است. اين ساز بعدها به مالكيت يك نوازنده ايتاليايي-انگليسي به نام گوييدو پپيني در آمد. سپس در كلكسيون دوك د كمپوزليس و آماتور شناحته شده ديگري قرار گرفت. ويلن مذكور فعلا در آمريكا و در مالكيت آقاي هوگ. وي. لانگ مي‌باشد.

 
 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي


11- آنتونيو استراديواري (1737-1644)

 نام ساز: مادري‌له‌نو

 تاريخ ساخت: 1720

يك نمونه بسيار زيبا كه اخيرا از طرف آقاي رمبرت وورليتزر خريداري و به آمريكا برده شد. اين ويلن قبلا در مادريد قرار داشت كه به طور خصوصي و غيردولتي نگهداري مي‌شد.

 
 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي


10- جوزف گوارنري دل جه زو (1744-1698)

 نام ساز: بريو

 تاريخ ساخت: 1744

اين ساز نمونه مطلوبي از كارهاي اوليه جوزف گوارنري مي‌باشد. نماي بيروني درشت آن با كار بسيار استادانه كه باعث برخورداري ساز از لحن و صداي دلنشين و برجسته شده است از مشخصات اين ويلن به شمار مي‌رود. اين كار دست ابتدا به يك آهنگساز و نوازنده بلژيكي ويلن به نام چارلز دو بريو تعلق داشته است. بعدها به يك نوازنده فرانسوي ويلن فروخته شد و تا به امروز نيز در اختيار خانواده او باقي مانده است.

 
 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي


9- كارلو برگونتزي (1747-1683)

 نام ساز: كونستابل

 تاريخ ساخت: 1731

كارلو برگونتري از استيل گوارنري به طور تقريبي بيشتر از سبك استراديواري پيروي كرده است. اين نمونه زيبا كه اسمش را از مالك انگليسي و قديمي‌اش سر كليفورد كونستابل گرفته، حدس زده مي‌شود كه در كارگاه ژوزف گوارنري، پسر آندره‌آ ساخته شده باشد. ويلن ياد شده بعد از دست به دست شدن‌هاي بسيار به وسيله يك انگليسي به آمريكا برده شد و اينك در اختيار آقاي هوگ. وي. لانگ مي‌باشد.

 
 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي


8- گاسپارو دا سالو (1609-1542)

 تاريخ ساخت: 1580-1570

ويلن‌هاي ساخته شده به وسيله گاسپارو دا سالو بسيار كمياب و نادرند. اين ساز احتمالا معرف سازنده‌اي است كه به سال 1540 تولد يافته و مرگ او در حدود 1600 اتفاق افتاده است. اين ساز براي سال‌هاي طولاني در اختيار ويلهلم كوكس از اهالي وين بوده است. امروز ساز مذكور در مالكيت آقاي هوگ. وي. لانگ مي‌باشد.

 
 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي


7- جوزف گوارنري دل جه زو (1744-1698)

 نام ساز: لافونت

 تاريخ ساخت: 1735

يكي از ويرتوئزهاي پيشين فرانسوي به نام چارلز لافونت، اولين مالك اين ويلن گوارنري در اوايل قرن نوزدهم بود. در سال‌هاي بعد مالكيت آن به ادولف برودسكي، كسي كه مدعي بود اولين اجراي كنسرتوي چايكوفسكي را بر روي اين ويلن عالي و باشكوه آزموده است، تعلق مي‌گيرد.

 
 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي


6- آنتونيو استراديواري (1737-1644)

 نام ساز: اسپانيش

 تاريخ ساخت: 1677

اين ساز يك نمونه كمياب از كارهاي اوليه استراديواري است كه درآن اشكال تزئيني منبت شامل آبنوس و عاج به چشم مي‌خورد. اين ويلن مشهور در مالكيت اله بال نوازنده مشهور ويلن اهل نروژ در نيمه اول قرن نوزدهم بوده است. سپس ويلن كنسرتي پاول كوچانسكي محسوب مي‌شد. ساز مذكور احتمالا با ويلن ديگري كه به وسيله استراديواري براي دربار اسپانيا ساخته شده بود و آرايشي شبيه به آن داشته، اشتباه گرفته شده است و به همين دليل نام اسپانيش را بر خود پذيرفته است. اين ويلن اكنون در مالكيت دكتر دونالد وي هاف قرار دارد.

 
 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي


5- جوزف گوارنري دل جه زو (1744-1698)

 نام ساز: پلودن

 تاريخ ساخت: 1735

اين ساز يكي از زيباترين انواع ويلن‌هاي دل جه زو در جهان محسوب مي‌شود. نام ساز از اسم يك نوازنده آماتور انگليسي به نام سي.اچ . پلودن، كسي كه مالك سه گوارنري افسانه‌اي و چهار استراديواري سحرآميز بود، گرفته شده است. اين ساز بعدها در مالكيت نوازنده آماتور ديگري به نام لويي د گويي و سپس در اختيار دو كلكسيونر پرآوازه به نام‌هاي بارون كنوپ و ريچارد بنت قرار گرفت. در حال حاضر پلودن به آقاي ويليام روزن والد تعلق دارد.

 
 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي


4- آنتونيو استراديواري (1737-1644)

 نام ساز: مناسته ريو

 تاريخ ساخت: 1719

اين ساز نام خود را از اسم نوازنده مشهور ويلن جه زوس دو مناسته ريو(1903-1836) گرفته است. او از اين ويلن در كنسرت‌هاي خود استفاده مي‌كرد. مدل مذكور اندكي باريكتر از ويلن ديگر استراديواري به نام يواخيم ساخته شده است. اين ساز در مالكيت آقاي الكساندرمك اي اسميت مي‌باشد.

 
 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي


3- نيكلو آماتي (1684-1596)

 تاريخ ساخت: 1656

نيكلو آماتي(1684-1596) فرزند هيرونيموس و نوه پسري آندره‌آ مي‌باشد. او در كرمونا، از سازندگان با قدرت ويلن بود. در تصوير، يكي از سازهاي او را مي‌بينيم كه از نادرترين آرايش‌ها برخوردار است. اين كار به سفارش دربار فرانسه در زمان لويي چهاردهم ساخته شد. ساز مذكور در زمان انقلاب كبير براي مدتي مفقود گرديد. بعدها اين ويلن به يك اشرافزاده روسي فروخته شد. با اين همه از انقلاب روسيه جان سالم به در برد. اكنون ويلن آماتي، در آمريكا و در مالكيت شخصي قرار دارد.

 
 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي


2- آنتونيو استراديواري (1737-1644)

 نام ساز: رُد

تاريخ ساخت: 1733

ويلن رُد يكي از دو استراديواري بزرگ است كه به نوازنده مشهور فرانسوي پير رد تعلق داشته است.

تاريخ 1733 زمان آماده بودن قسمتي از ويلن به نظر مي‌رسد زيرا در يادداشت شخصي استراديواري تاريخ اتمام آن 1789 قيد مي‌شود. اين ساز آخرين بار در اختيار ويرتوئز بزرگ فرانسوي يوهان له وك قرار داشت. ويلن مذكور امروز در اختيار جري كاسته لونه مي‌باشد.

 

 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي


1- آندره‌آ آماتي (1577-1505)

 تاريخ ساخت: 1570-1560

اين ساز معتبر به سفارش چارلز نهم پادشاه فرانسه ساخنه شد. نشان خانوادگي شاه در اندازه بزرگي بر روي صفحه پشت ويلن به همراه جمله‌اي طلكوب شده به چشم مي‌خورد. برگردان شعار حك شده بر پشت ويلن عبارتست از:

"PIETAS ET JUSTITIA UNICO PROPUGNO"

"With piety and justice I go forth unarmed"

"با دينداري و عدالت من بي‌سلاح به پيش مي‌روم"

ساز مذكور جزو آخرين سفارش‌هاي فرانسه محسوب مي‌شود. از سرنوشت آن در طول دوران انقلاب كبير فرانسه اطلاعي در دست نيست ليكن بعد از كشف دوباره و شناسايي آن به انگليس منتقل شد و امروز در تصرف دكتر آرود كورتز مي‌باشد. 

 

 

لحظاتي از موومان اول ويلن كنسرتو در سل مينور از ماكس بُروخ - ويلن: رُجي‌ئِرو ريچي

 
كليه حقوق معنوي و مادي اين سايت متعلق به شخص بهمن مه آبادي است و هرگونه سوء استفاده از آن پيگرد قانوني دارد؛ استفاده از مطالب سايت با ذكر منبع آزاد است. (۱۳۹۷)